Dydaktyka i jej podział cz. 8

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: edukacja w polsce, edukacja w szwecji, edukacja w usa, edukacja w wielkiej brytanii, edukacja wczesnoszkolna

Metoda analityczna bada szczegółowe objawy i posuwa się ku wiedzy ogólnej, syntetyczna posuwa się od ogólnego prawidła ku szczegółom np. za pomocą analizy dochodzimy w nauce języka od pojedynczych zjawisk językowych do prawidła językowego, za pomocą syntezy stosujemy prawidła językowe do poszczególnych objawów. Jednakże metoda badań naukowych nie odpowiada w zupełności postępowaniu przy nauczaniu. Przeto korzystniej jest z pominięciem tych dwóch metod rozróżniać trzy rodzaje nauki: naukę objaśniającą, przedstawiającą, wywodzącą.

Od metod odróżnić należy zewnętrzne sposoby nauczania np. dialog, wykład, sposób dyktyczny itd. Tego samego przedmiotu można po większej części uczyć rozmaitymi sposobami.

Dla zorientowania się w zakresie pedagogiki zastosowanej użyjemy podziału na wychowanie w ściślejszym znaczeniu i wychowanie przez naukę. Te dwie strony wychowania mogą być w zastosowaniu albo połączone albo rozdzielone.

W pierwszym razie otrzymujemy pedagogikę domową lub zakładową, w drugim naukę prywatną lub zbiorową czyli szkolną. Pedagogika domowa łączy w sobie dietykę, hodegetykę i dydaktykę w obrębie ciasnego kółka, którym najczęściej jest rodzina.