Dydaktyka i jej podział cz. 6

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: edukacja żywieniowa, edukacja żywieniowa dzieci, nauka a biblia, nauka a bóg, nauka a duchowość

Pod względem formy nauki dydaktyka zajmuje się przede wszystkim rozkładem naukowym. Rozkład polega na tym, że przedmioty naukowe powinny stać w prawowitym stosunku do siebie. Możliwe jest kształcenie przez pewien czas na jednym tylko przedmiocie, a Goethe podjął się przeprowadzić kształcenie na jednym] tylko autorze. Po większej części jednakże przedmiotów, na których kształcenie się odbywa, jest równocześnie więcej. Zajmowanie się wielu przedmiotami równocześnie nie sprawia umysłowi żadnych trudności, owszem działa podniecająco. Już Kwintylian zauważył, że umysł ludzki ma większą siłę, niżby się to pozornie mogło wydawać: jest on tak elastyczny – mówi że się nie może ograniczyć do jednego przedmiotu, lecz, robiąc jedno, równocześnie spogląda na inne rzeczy. Zbadanie wartości tych przedmiotów, ugrupowanie i ważanie ich stosunku do siebie jest rzeczą statki dydaktycznej.

Ważną rzeczą jest także, aby przedmioty naukowe były nie tylko ugrupowane w należytym porządku obok siebie, ale aby w należytym porządku następowały po sobie. Jeden przedmiot powinien być przygotowaniem na drugi, aby każda nowa nauka znalazła w umyśle odpowiednie punkty zaczepne.