Dydaktyka i jej podział cz. 5

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: nauka a pseudonauka, nauka a religia, nauka a wiara, nauka alfabetu, nauka arabskiego

Umiejętności cisnących się do wychowawczej nauki jest coraz więcej. Odkąd bowiem w siedemnastym wieku zapanował w dydaktyce wzgląd utylitarny (nazywamy go także amerykanizmem), prócz podstawnych umiejętności, których młodzież się uczyła od wieków, weszły w zakres przedmiotów kształcenia także umiejętności nowsze. Wzgląd wychowawczo-konserwatywny i liberalno-utylitarny wiodą odtąd ze sobą zaciętą walkę. Do zagmatwania sprawy przyczynia się z jednej strony tradycja naszej kultury, a z drugiej pewien pociąg do encyklopedycznego wykształcenia naszego czasu. Jedni, podkreślając wychowawczość nauki, skłonni są liczbę przedmiotów nauki ograniczyć, drudzy, chcąc wszelką wiedzę popularyzować za pomocą wychowawczej nauki, radziłby wykształcenie rozciągnąć na największą ilość przedmiotów, i to takich, które by się dały bezpośrednio sprzedać w życiu. I tak w osiemnastym wieku zaprowadzono naukę heraldyki i czytanie gazet, a w naszych czasach myślano o wprowadzeniu propedeutyki prawa, pouczeń co do obcowania płciowego itp.