Dydaktyka i jej podział cz. 4

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: nauka baletu, nauka beatboxu, nauka biegania, nauka biologii, nauka chińskiego

Dziecko musi być jakkolwiek odchowane, zanim się może rozpocząć umoralniające prowadzenie. Aż do tego czasu dziecko nie może jednak pozostać bez opieki, tym więcej że przychodzi na świat prawie bez przyrodzonych popędów, ułatwiających mu upodobnienie się do społeczeństwa, do którego niebawem ma wstąpić; dziecko rodzi się niedołężniejszym, niż każde inne stworzenie. Wypada więc je do niejednego przyzwyczaić i gwałtem nagiąć młody umysł do praw towarzyskich. Ten środek wychowawczy, wyprzedzający zwykle inne czynności, nazywamy karnością. To są bezpośrednie środki wychowawcze.

Pośredni wpływ uszlachetniający wywiera kształcenie czyli nauka. Nauka doprowadza do młodego umysłu masy szlachetnych wyobrażeń, które, wypełniając niejako jego wewnętrzną pojemność, dają zrozumienie moralności i zwykle stałe moralne usposobienie. Nauka powoduje prócz tego w umyśle pewną sprawność, której nie ma człowiek wzrastający bez niej. Pedagogika działająca za pomocą nauki nazywa się dydaktyką.

Dydaktyka zajmuje się materiałem naukowym i formą uczenia. Co do materiału naukowego dydaktyka bada zawartość myśli, złożonych w poszczególnych umiejętnościach i rozróżnia je pod względem wartości w kształceniu.