Dydaktyka i jej podział cz. 3

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: nauka cyrylicy, nauka dla przyrody, nauka duńskiego, nauka elektroniki, nauka emisji głosu

Przedmiotem wychowania jest wychowanek, a więc materiał żyjący, rozwijający się w kierunku cielesnym i duchowym. Cielesną stroną wychowania zajmuje się etyka, duchową psychologia wychowawcza.

Ze względu na cel powstaje dział pedagogiki, który od greckiego wyrazu telos t. j. koniec nazywamy teleologią wychowawczą. Ostatecznym celem wychowania może być tylko uszczęśliwienie i umoralnienie wychowanka.

Ten cel osiąga się przez środki bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednimi środkami są rozmaite czynności wychowawcze, przykład i pouczanie. Działanie wychowania za pomocą środków bezpośrednich nazywamy wychowaniem w ściślejszym znaczeniu i w tern znaczeniu mówimy o człowieku dobrze i źle wychowanym t. j. tworzącym mniej lub więcej moralną osobistość. Część wychowania, zajmującą się bezpośrednim wpływaniem na wyrobienie szlachetnego charakteru, pedagogika nazywa hodegetyką albo prowadzeniem. Ponieważ prowadzenie ma wywołać w wychowanku stałe przekonanie o konieczności cnoty, nie może być zastosowane od razu.