Dydaktyka i jej podział cz. 27

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: ćwiczenia nauka czytania, ćwiczenia nauka pisania, ćwiczenia nauka pływania, edukacja 1-3, edukacja 2 latka

Między gimnazjum a szkołą realną pośredniczy jako wytwór mieszany realne gimnazjum, opierające się na kulturze dzisiejszej, lecz nie zaniedbujące zupełnie związku ze starożytnością. Realne gimnazjum stanowi typ szkoły średniej, który pomimo wątpliwości wypowiedzianych przeciwko niemu z bardzo wysokich i poważnych stron (cesarza Wilhelma II. i prof. uniw. Praskiego Willmanna) rozwinął się dość bujnie w Niemczech. Realnymi gimnazjami są też po większej części szkoły średnie w Królestwie Polskim. W Austrii istnieją dopiero od ośmiu lat. Wymienione trzy typy łączy t. zw. gimnazjum zreformowane albo jednolite. Powołał je do życia wzgląd, że niepodobna przewidzieć, jaki kierunek przybiorą zdolności wychowanka. Z tego powodu rozpoczyna się nauka jednolitą podstawą, od której odłączają się za pomocą tzw. biurkacji dwa lub trzy rodzaje szkół. Zreformowane gimnazja rozmaitych systemów istnieją przede wszystkim w Niemczech, ale i w innych krajach przeprowadza się biurkację. W Anglii w większych kolegiach nauka rozszczepia się na ciassicalside i modern side czyli gimnazjum i realną szkołę z językiem łacińskim.