Dydaktyka i jej podział cz. 26

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: edukacja 3 latka, edukacja 4 latki, edukacja 5 latka, edukacja 5 latki, edukacja 6 latka

Najwyższymi szkołami wychowawczymi są gimnazja, realne szkoły i realne gimnazja. Porządek, w jakim zostały wymienione, oznacza zarazem następstwo, w jakiem powstały. Ze szkołami pospolitymi mają tę wspólną cechę, że wychowują, ale wyraźniej zarysowuje się w nich zależność od stanu, któremu służą. Są bowiem szkołami, w których przygotowuje się do przyszłych studiów szczegółowych inteligencja, a więc stan, którego zadaniem jest prowadzić społeczeństwo. Szkoła wychowująca przyszłą inteligencję była dawniej jedną aż do czasu, póki wyższa kultura była jedną, t. j. opierała się wyłącznie na literaturze i zdobyczach naukowych starożytnego świata. Lecz skoro kultura europejska zrobiła zwrot ku teraźniejszości — a stało się to w wieku siedmnastym — musiał także i w szkole przygotowawczej nastąpić rozłam. Odtąd mamy w Europie niejako dwie kultury. Jedna opiera się przeważnie na starożytnym świecie, z którym stara się utrzymać historyczny związek — sferą, w której kwitnie, jest t. zw. stan uczony, czerpiący swe zawodowe wykształcenie z uniwersytetu, a przygotowawcze z gimnazjum; druga na teraźniejszości — sferą jej jest wyższy stan przemysłowy, kształcący się w politechnice i wyższych szkołach zawodowych, do których przysposabia szkoła realna.