Dydaktyka i jej podział cz. 23

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: edukacja domowa, edukacja domowa liceum, edukacja ekologiczna, edukacja ekologiczna w przedszkolu, edukacja ekologiczna w szkole

Demokratycznie usposobiona dydaktyka niechętnie łączy klasyfikację szkół z klasyfikacją stanów społecznych. Jednakże niepodobna zaprzeczyć, że podział ludności na trzy stany t. j. lud, stan średni i stan uczony albo inteligencję wpłynął na ukształcenie szkolnictwa. Jeżeli dla ludu zarezerwujemy szkołę ludową, dla inteligencji gimnazjum, realną szkołę i realne gimnazjum, dla stanu średniego istnieje wyższa szkoła pospolita, zwana w Niemczech szkołą średnią (Mittelschule), w Austrii szkołą obywatelską (Biirgerschule). Różnica w nazwie pochodzi stąd, że w Austrii uniwersytety i politechniki jako szkoły wyższe (Hohere Schulen) wlicza się do szkół, w Niemczech pojęcie szkoły kończy się z gimnazjum, realną szkołą i realnym gimnazjum. Ponieważ w Niemczech gimnazja, realne szkoły i realne gimnazja są szkołami wyższymi (w Austrji średnimi), wspomniana szkoła pospolita w Niemczech nazywa się średnią. W Galicji ten sam typ nazywa się szkołą wydziałową. Jest to nazwa nie bardzo szczęśliwa, bo nie mająca związku z treścią. Zapożyczono ją z urządzeń Komisji Edukacyjnej. Przeznaczeniem tej szkoły jest tym, którzy nie mają zamiaru przejść wykształcenia gimnazjum lub innych równorzędnych zakładów, dać wykształcenie sterczące ponad cel ogólnej szkoły ludowej.