Dydaktyka i jej podział cz. 22

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: edukacja ekonomiczna, edukacja etyczna, edukacja europejska, edukacja farmaceutyczna, edukacja filmowa

Ponieważ nauka musi budować na doświadczeniu, które dzieci ze sobą przynoszą, przeto, wobec różnego zakresu myśli dziatwy, szkoły pospolite okazują pewne różnice. Szkoły pospolite wielkich miast nie mogą budować na znajomości stosunków wiejskich, podczas gdy nauczyciel z zapadłej górskiej wioski nie może rozwijać dzieci na podstawie znajomości stosunków wielkomiejskich. Ogólny cel szkół pospolitych musi się modyfikować podług potrzeb lokalnych. Jest to jednakże nie zasadnicza różnica, lecz raczej zmiana tła, na którym nauka się odbywa.

Dalsza różnica, daleko ważniejsza, powstaje przez to, że nauka pospolita dowolnie może się rozszerzać ku górze. Dzieje się to też w miarę potrzeby. Proste stosunki wiejskie mniejszego wymagają rozszerzenia horyzontu naukowego, niż więcej skomplikowane stosunki miejskie. Człowiek przygotowujący się do niższego przemysłu mniej potrzebuje wykształcenia, niż ten, który zamierza się poświęcić wielkiemu przemysłowi. Tak więc mimo woli pojmowanie szkoły pospolitej jako instytucji, dającej ogólne, pospolite wykształcenie, ścieśnia się ku pojmowaniu jej jako szkoły służącej pewnej sferze społecznej tj. szkoły dla stanu wiejskiego, jako też dla niższego stanu przemysłowego. Ponieważ te dwa stany obejmujemy nazwą ludu, dlatego szkołę tę nazywamy szkołą ludową.