Dydaktyka i jej podział cz. 21

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: edukacja filozoficzna, edukacja finansowa, edukacja formalna, edukacja formalna i nieformalna, edukacja giełdowa

Szkoła pospolita przyjmuje dzieci zwykle w szóstym roku życia, ale wykształcenie zaczyna się znacznie rychlej. Wykształcenie przedszkolne nazwał już Komeński szkołą macierzystą. Nie miał on jednakże na myśli rzeczywistej szkoły, jak raczej wychowanie pod opieką matki. Tymczasem trudne warunki, wśród których wiedzie swój żywot ludność biedniejsza nowoczesnego społeczeństwa, wywołały potrzebę urządzenia rzeczywistych szkół dla dzieci będących w wieku przedszkolnym.

Nowoczesne szkoły macierzyste mają za zadanie zastąpić opiekę matczyną, której wielu dzieciom braknie. Tak powstały dla małych dzieci żłóbki i ochrony, dla starszych ogródki freblowskie, tak nazwane od założyciela Fryderyka Froebla (1782—1852). Szkoły macierzyste rozpowszechniły się w wielu krajach Europy i Ameryki, zwłaszcza w wielkich miastach i miejscowościach fabrycznych. Dotąd zawdzięczają one swe powstanie przeważnie inicjatywie prywatnej. Są to jednakże początki tego, co w przyszłości pod tym względem jest jeszcze do zrobienia.

Chociaż w zasadzie szkoły pospolite muszą być ogólnie równe, to jednak mimo woli wyrabia się w nich pewna różnica ze względu na materiał uczniów. Inną sferę doświadczenia wnoszą do szkoły dzieci wiejskie, inną dzieci miejskie; inną dzieci wielkich, inną dzieci małych miast; inną dzieci ze sfer niższych, inną ze sfer inteligentnych.