Dydaktyka i jej podział cz. 17

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: edukacja klasyczna, edukacja konsumencka, edukacja kulturalna, edukacja kulturowa, edukacja laktacyjna

Urzędowanie szkolne jest z tego względu potrzebne, że szkoła jest zamkniętym w sobie organizmem i jako taki musi mieć system zewnętrznych norm, które utrzymują jej byt i powodują jej rozwój. Osobistością, która koncentruje w sobie objawy życia szkolnego, jest dyrektor zakładu. Stanowisko jego wymaga, aby nie był pierwszym między równymi, ale aby miał rzeczywiste zwierzchnictwo. Szkoła, reprezentowana przez nauczycieli z dyrektorem na czele, normuje: 1) naukę szkolną i wszystkie czynności, które jej towarzyszą, 2) obcowanie szkolne t. j. wewnętrzne życie uczestników szkoły pod względem hodegetycznym i higienicznym, 3) związek z domem przez popisy, klasyfikacje, egzamina, informacje. Popisy z nauki są po większej części obecnie ze szkoły usunięte. Pozostały tylko popisy artystyczne, które się łączą zwykle z obchodami uroczystości szkolnych. Co do klasyfikacji, egzaminów i informacji por. Danysz: Z praktyki szkolnej Lwów 1904.