Dydaktyka i jej podział cz. 16

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: edukacja liberalna, edukacja małego dziecka, edukacja matematyczna, edukacja medialna, edukacja medyczna

Żaden z tych czynników nie ma wyłącznego prawa do szkoły. To zapatrywanie panowało dość ogólnie przed pół wiekiem u teoretyków pedagogicznych, którzy zarazem byli filozofami, a ożywiał ich liberalizm r. 1848. Wbrew temu zapatrywaniu szkolnictwo prawie we wszystkich krajach jest upaństwowione. Państwo jest wyłącznym prawodawcą szkolnym, zasięgając, co najwyżej, rady u odpowiednich czynników.

Prawodawstwo szkolne dało szkole przymus szkolny i egzamin a. Są to zarządzenia wątpliwej moralnej wartości, ale na razie jeszcze niezbędne.

Ponieważ nowoczesne państwo potrzebuje bardzo wiele kategorii urzędników, wyrobił się w związku ze szkołą rozległy system uprawnień. Przywileje te wprowadzają banauzyjny motyw do nauki, utrudniają szkole osiągnięcie celu swego pod względem wychowawczym, a nawet obniżają naukę. Napędzają bowiem do szkoły całe masy młodzieży, która wskutek niedostatecznych zdolności i braku ochoty do nauki nie dorosła do celów szkoły i tworzy dla niej przykry balast. Niestety niema na razie widoków, aby szkoła mogła się uwolnić od tego ciężaru. Zniesienie prawa jednorocznej służby wojskowej byłoby połączone z wielką ulgą dla szkoły. Sprawa uprawnień wymaga nowego uregulowania w myśl nowoczesnych potrzeb.