Dydaktyka i jej podział cz. 14

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: edukacja nieformalna, edukacja niepełnosprawnych, edukacja o bezpieczeństwie, edukacja o ochronie środowiska, edukacja o prawach człowieka

Określiła położenie budynku szkolnego do słońca, dała dokładne przepisy, jak rozłożone być powinny lokale szkolne stosownie do celu, któremu mają służyć, obliczyła przestrzeń potrzebną dla jednego ucznia, obliczyła siłę światła potrzebną do oświetlania sal szkolnych, wskazała sposoby najlepszego ogrzania i wietrzenia, zbadała sprawę ław szkolnych itd. Wymagania jej są bardzo wygórowane i dlatego kosztowne. Przeto zarząd szkolnictwa jest w ustawicznych targach z higieną.

Co do mnie widziałem w swym życiu tylko jeden budynek szkolny nad Renem, który urzeczywistniał w przybliżeniu wszystkie wymagania higieny. W ogólności można powiedzieć, że szczęśliwe są szkoły, które dla budynków swoich zyskały połowę tego, co przepisuje higiena.

3) Inspekcja jest konieczną, aby, przy działaniu większej ilości czynników, zapewnić w szkole jednolitość postępowania. Inspekcja pilnuje całości w wykształceniu, którą pojedyńcze czynniki, pracujące w ciasnym zakresie, łatwo tracą z oczu. Z tern wszystkim inspekcja wystrzegać się powinna małostkowego i drobiazgowego równania i uniformowania nauki, a tern samem niepotrzebnego nieraz zabijania indywidualności szkół i nauczycieli.