Dydaktyka i jej podział cz. 12

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: edukacja polonistyczna, edukacja polska, edukacja prawnicza, edukacja prozdrowotna, edukacja przez ruch

Kiedy król pruski Fryderyk Wilhelm I wydał rozkaz zakładania szkół ludowych w całym kraju, jego własna władza wykonawcza krzyżowała wykonanie tego rozkazu i kazała budować szkoły tylko nad gościńcami którymi król przejeżdżał, udając się na manewry wojskowe. W Polsce liberalno-demokratyczne zarządzenia Komisji Edukacyjnej nie znalazły oddźwięku u żywiołów zachowawczych naszego narodu. Tak tłumaczą się słabe stosunkowo wyniki obywatelskiej działalności tejże Komisji, ponieważ znaczny odłam społeczeństwa polskiego zwalczał niemiłe sobie reformy tej magistratury. Przeto powiedziano słusznie o Komisji Edukacyjnej, że zeszła z widowni nie pogodzona ze starszym społeczeństwem, dla którego przyszłości podjęła swą pracę. Organizacja musi z jednej strony trzymać rękę na tętnie społeczeństwa i stosować do tego swe działanie, ale z drugiej strony uprzedzać nieraz ociągające się przekonania i narzucać swoją wolę.

2) Dotacja. Aby działać korzystnie, szkoła powinna mieć byt materialny zabezpieczony, mieć dobrze urządzone lokale szkolne, dostateczny zapas przyrządów i środków naukowych, jako też dobrze uposażonych nauczycieli, którzy by z całą swobodą mogli się poświęcić swemu zadaniu. Urządzeniem budynków szkolnych zajmuje się nauka higieny szkolnej. Nauka higieny jest umiejętnością nowszą. W dawniejszych czasach znajdujemy chyba tylko skargi na złe umieszczenie szkoły.