Dydaktyka i jej podział cz. 11

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: edukacja przyrodnicza, edukacja regionalna, edukacja religijna, edukacja sensoryczna, edukacja społeczna

Szkoła więc z konieczności musi w wielu razach przejąć znaczną część funkcji wychowawczych, które na mocy naturalnego porządku dotąd należały do rodziny, ponieważ na pomoc domu w wychowaniu nie może liczyć.

Ten nowy obowiązek zaskoczył szkołę w niektórych społeczeństwach zupełnie niespodziewanie, tak że nie zdołała jeszcze wytworzyć form, które by jej ułatwiały spełnienie tego zadania. Załatwienie tej trudnej sprawy należy do najbliższej przyszłości.

Względy życiowe są tak różne, że wywołały rozmaitość szkół, stojących w różnym stosunku do życia. System szkół nazywamy szkolnictwem.

W szkole zachodzą dwa czynniki: jeden czynny, który szkołą zarządza, drugi bierny, który jest przedmiotem działania pierwszego. Stąd dydaktyka szkolna zajmuje się osobno zarządem szkolnym i urzędowaniem szkolnym.

Do zarządu szkolnego należy:

1) Organizacja. Organizację szkolną dyktuje w zasadzie społeczeństwo. Idealnym jest stosunek, jeżeli między organizacją wykształcenia publicznego a opinią i upodobaniem społeczeństwa zachodzi zupełna zgoda, jeżeli taką jest organizacja, jakiem społeczeństwo. Na taką zgodność jednakże trudno liczyć, ponieważ zapatrywania na szkolnictwo po większej części bardzo daleko odbiegają od siebie. Urządzając więc szkolnictwo w myśl pewnej części społeczeństwa, organizacja nie zadowala drugiej części.