Dydaktyka i jej podział cz. 10

Autor: | Opublikowane w Dydaktyka Brak komentarzy | Tagi: edukacja szkolna, edukacja środowiskowa, edukacja teatralna, edukacja techniczna, edukacja techniczno-informatyczna

Przez odłączenie z pracy wychowawczej strony dietycznej i hodegetycznej pozostaje nauka. Ta może być albo domową czyli prywatną, albo zbiorową czyli szkolną. Jeżeli się mówi o oddzieleniu nauki od reszty wychowania, to nie trzeba tego tak rozumieć, że nauczyciel domowy albo szkoła wyłącznie uczą, a dietykę i hodegetykę zostawiają domowi. Nie podobna bowiem zupełnie oddzielić od siebie tego, co do siebie należy i tworzy niepodzielną całość. Nauczyciel więc domowy i publiczny tak samo musi dbać o te dwie inne strony wychowania, jak gdyby sam całe wychowanie niepodzielnie prowadził. Ponieważ szkoła przyjmuje wychowanków w wieku dziecięcym i prowadzi ich do samodzielności, ponieważ absorbuje większą część życia dziecięcego, ponieważ dalej przez podawanie wiedzy reguluje wolę wychowanków, dlatego jest nie tylko zakładem naukowym, ale także wychowawczym. Wyższość nauki szkolnej nad domową, którą już w starożytności stwierdził Kwintylian, w obecnych czasach jest ogólnie uznaną.

W naszych czasach nastąpiło znaczne zbliżenie do siebie wychowania domowego i szkolnego, a spowodowała je zmiana stosunków społecznych na niekorzyść rodzinnego życia. W miastach, zwłaszcza większych (a przeszło połowa ludności teraz już mieszka po miastach), o życiu rodzinnym u warstw pracujących nie może być mowy, ponieważ poza domem obecnie po większej części pracują nie tylko ojciec, ale i matka i starsze rodzeństwo.