Cel nauki cz. 8

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: nauka lutowania, nauka ładnego pisania, nauka 3 latka, nauka 4 języków, nauka 5 języków, nauka zapamiętywania, materializm dydaktyczny

Materializm dydaktyczny nie tylko nie kształci umysłu, ale przez zbytnie nagromadzenie materiału wywołuje pewną umysłową ociężałość. Ujemny skutek takiej nauki znany jest w dydaktyce pod łacińską nazwą stupor paedagogicus t. j. zagwożdżenie umysłowe, spowodowane marną nauką.

Wystawmy sobie, że w nauce szkolnej cel materialny przeważa, że wszyscy nauczyciele są materialnymi dydaktykami, że każdy z nich w jaki bądź sposób stara się wtłoczyć w uczniów jak największą masę wiedzy, to w ten sposób powstaje jeszcze inne złe, które się nazywa przeciążeniem. Skargi na przeciążenie zjawiają się jak widmo od czasu do czasu w każdym szkolnictwie. Jeżeli się odliczy te wypadki, w których przeciążenie jest spowodowane brakiem potrzebnych do nauki zdolności, albo przez niedostatecznie przez poprzednie wychowanie wyrobioną wolę i siłę, przeciążenie jest prawie zawsze w związku z dydaktycznym materializmem. Skoro się wartość nauki mierzy nie podług skutków, jakie wywiera na umysł, ale wyłącznie podług masy wyuczonego materiału, to pole do przeciążenia jest otwarte. Można też powiedzieć, że przeciążenie powstaje wtedy, kiedy całe koszta nauki ponoszą uczniowie czyli cały trud w nauce przesuwa się wyłącznie na ucznia, a nauczyciel ze swej strony nic nie daje albo bardzo mało, celem doprowadzenia wiedzy do umysłu ucznia. Tam, gdzie nauczyciel zarówno z uczniem nad wywołaniem albo utrzymaniem wiedzy pracuje, przeciążenie jest niemożliwe, ale wtedy nauka też nie jest materialną.