Cel nauki cz. 3

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: nauka o klimacie, nauka o pięknie, nauka o procesach sterowania, nauka o psach, nauka o ptakach, nauka walki mieczem

Wykształcenie piętnuje zwykle człowieka jako istotę wyższą, uszlachetnioną, o silnym charakterze. Przypuszcza się zwykle, że wiedza, którą człowiek wykształcony zyskał, stała się dla niego nie tylko nabytkiem, którym się może posługiwać na zewnątrz, lecz że zamieniła się pod niejednym względem na siłę. Tak też jest bardzo często. Wiedza daje podniosłość ducha, obcowanie w krainie abstrakcji wyrabia pewną arystokrację umysłową, obcą jednostkom niewykształconym. Wykształcenie wpływa na pomyślne ukształcenie woli, co stanowi właściwą wartość człowieka.

Ale tak nie dzieje się zawsze. Nie każdy człowiek wykształcony jest skończoną doskonałością, której nic nie braknie. Przecież wykształconym jest Hamlet Szekspira, albo Płoszowski Sienkiewicza, a doskonałościami mogą być chyba w rozumieniu niedoświadczonych umysłów. Za doskonałość nie można też uważać owego roztargnionego uczonego, który w swym niezdecydowaniu przerzuca się z jednego upodobania w drugie, wiecznie się waha i cofa przed rozstrzygnięciem, gdzie działać należy. Cóż mu pomoże jego wykształcenie, skoro pod względem energii przewyższa go nieokrzesany murzyn z głębokiej Afryki?