Cel nauki cz. 23

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: edukacja szkolna, edukacja środowiskowa, edukacja teatralna, edukacja techniczna, edukacja techniczno-informatyczna

Uczniowi wolno się uczyć dla tego, aby za naukę swoją otrzymał dobry stopień, a w końcu roku promocję, ale dla nauczyciela klasyfikacja jest czymś pobocznym. Jego zadaniem jest kształcenie młodzieży bez względu na jej chwilową korzyść. Dla tego nauczyciel, który grozą kar lub złego świadectwa pompuje wiedzę do umysłów, jest bezmyślnym pracownikiem. Przyznać trzeba, że takich nauczycieli nie brak, ale życzyć by wypadało, aby ich było jak najmniej. Nauczyciel taki może się nieraz wykazać świetnymi wynikami, ale, co prawda, są one pozorne, bo wywalczone zewnętrzną a nie wewnętrzną koniecznością. Wyniki nauki, która hołduje najbliższemu interesowi ucznia, mogą olśnić chyba tylko tego, który o znaczeniu nauki bardzo powierzchowne ma wyobrażenie.

Nauczyciel nie powinien klasyfikacji nigdy wysuwać naprzód; najlepiej, że jej uczniowie wcale nie widzą. Wszystkie zaś zarządzenia, podnoszące znaczenie klasyfikacji, a więc podtrzymujące banauzyjny cel nauki, są wychowawczym błędem. Takich zarządzeń, mających nawet za sobą sankcję najwyższej magistratury wychowawczej, niestety dotąd nie braknie.