Cel nauki cz. 19

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: edukacja żywieniowa, edukacja żywieniowa dzieci, nauka a biblia, nauka a bóg, nauka a duchowość

Nawet nauka tak bardzo formalna, i bez treści, jak matematyka, działa uszlachetniająco, ponieważ uczy porządku w myśleniu. Im idealniejszą jest treść nauki, tym idealniejszą jest też podstawa, na której przez naukę charakter się urabia. Uczeń, który obcuje przez szereg lat przeważnie w towarzystwie idealnych postaci czy to historii, czy wyobraźni poetyckiej, zyskuje także dla charakteru swego idealny kierunek, który utrzymuje w podniosłości jego usposobienie przeciw realnym zakusom późniejszego życia.

Wszystkie dotąd wymienione cele leżą poza sferą zamiarów uczącego się. Są one raczej celami, które w swą naukę wkłada nauczyciel albo które same przez się do nauki są przywiązane. Można by się spodziewać, że uczeń, wstępując do szkoły, tym samem cel szkoły zrobi także swoim celem, lecz, jak nas codzienne doświadczenie uczy, uczeń po większej części poddaje się nauce za wolą rodziców i osób starszych i ma przy tym swój odrębny cel. Chce on przez naukę zyskać dobre świadectwo, chce z końcem roku otrzymać promocję, chce z końcem nauki otrzymać patent, a wreszcie przez naukę dojść do jakiegoś stanowiska w życiu.