Cel nauki cz. 18

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: nauka a pseudonauka, nauka a religia, nauka a wiara, nauka alfabetu, nauka arabskiego

Do uszlachetnienia zaś przyczynia się nauka przez swoją treść, która się staje dla młodzieży z jednej strony pouczeniem, z drugiej strony przykładem. Treść ta jest tego rodzaju, że pobudza zamiłowanie prawdy, bo nauka zawsze zmierza do prawdy, nawet w skromnym zakresie wykształcenia wychowawczego, pobudza zamiłowanie do piękna, wpływając na umysł przez dzieła sztuki, pobudza miłość ojczyzny przez rozpamiętywanie ojczystej historii i literatury, pobudza miłość ludzkości przez rozpamiętywanie jej przeszłości i rozwoju, miłość natury przez poznawanie życia w przyrodzie. Niema szlachetnego uczucia, którego by nauka nie wzniecała. A przy całej wiedzy, którą daje, napomina do skromności, wywołując przekonanie, że człowiek tylko małą cząstkę ogólnej wiedzy może sobie przyswoić. Jeżeli nauka nie zawsze zdoła opanować wolę, ponieważ każdy człowiek jest wystawiony na wiele innych wpływów postronnych, to przynajmniej wszystko robi, aby człowieka oświecić, jak powinien postępować. Fałszywym jest mniemanie, że tylko nauka religii daje przepisy moralności. Wszystkie bowiem przedmioty prowadzą do poznania, co dobre i co złe, a więc wszystkie działają umoralniająco.