Cel nauki cz. 17

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: nauka baletu, nauka beatboxu, nauka biegania, nauka biologii, nauka chińskiego

Ponad celem materialnym i formalnym góruje cel, do którego nie tylko sama nauka, ale całe wychowanie zmierza t. j. szlachetność i moralność. Herbart postawił jako najwyższy i konieczny cel wychowania silny i moralny charakter. Miarodajnym staje się ten cel zwłaszcza przy wyborze przedmiotów naukowych. Gdzie stają do wyboru materiały o różnej sile uszlachetniającej, tam ceteris paribus pierwszeństwo przyznać trzeba temu, po którym spodziewać się można najsilniejszego działania pod tym względem. Dla młodzieży przeznacza się tylko to, co najlepsze.

Siłę daje samo zajmowanie się nauką. Łamanie się od najmłodszych lat z trudnościami naukowymi nagina wolę dziecka, a skutek nauki daje poczucie własnych sił. Kto przez dłuższy szereg lat ćwiczył się w odwodzeniu swego pożądania od rzeczy łatwiejszych i tern samem przyjemniejszych, a dążył do celu trudniejszego, którym jest wiedza, o tym przypuścić można, że wyrobił w sobie silną wolę, silny charakter. Kurs kilkoletni nauki jest twardą szkołą dla woli człowieka, ale tern potrzebniejszą, że właśnie w tym wieku wola się wyrabia. Z im większą konsekwencją ktoś naukę odbył, tym większą daje rękojmię, że charakter jego ma potrzebną do dalszego życia siłę i sprężystość.