Cel nauki cz. 16

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: nauka cyrylicy, nauka dla przyrody, nauka duńskiego, nauka elektroniki, nauka emisji głosu

Interes naukowy, wyniesiony z wychowawczej nauki, z natury rzeczy z ubytkiem sił fizycznych i umysłowych z czasem w człowieku tępieje. Interes jest połączony z pewnym wysiłkiem, którego umysł stale znieść w równej mierze nie może. Ale chodzi o to, aby trwał jak najdłużej i ożywiał późniejszą społeczną działalność wykształconego człowieka. W naszych stosunkach interes naukowy zwykle zanadto rychło zanika i przechodzi w obojętność. Iluż to ludzi wykształconych u nas rozpoczyna swój zawód świetnie, a kończy go marnie. Przeto staje się obywatelskim obowiązkiem wychowawczej nauki zakładać bardzo silne podwaliny pod interes, aby odnośne jednostki jak najdłużej w nim zdołały wytrwać.

Nie da się zaprzeczyć, że w dzisiejszych czasach istnieje dążność zepchnięcia celu materialnego na drugi plan. Bardzo poważni pedagodzy oświadczyli wprost, że sama czynność uczenia się, o ile służy do rozwijania umysłu i podniesienia w uczniach interesu, jest w ich oczach ważniejszą, niż wynik nauki czyli wiedza, że nie rozchodzi się im tyle o to, co nauka daje, jak raczej, jak daje.