Cel nauki cz. 14

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: nauka francuskiego, nauka gry na akordeonie, nauka gry na flecie, nauka gry na gitarze, nauka gry na gitarze kraków

W miejsce harmonijnego rozwoju władz umysłowych stawił Herbart zgodnie ze swoją psychologią jako cel nauki wywołanie wielostronnego równoległego interesu. Wiedza, którą daje nauka, nie ma jako martwa zalegać umysłu, ale ma go pobudzić do wewnętrznej czynności. Interes podług Herbarta jest umysłową ruchliwością. Przez pobudzenie interesu wiedza ma się zamienić na wolę, bo kto ma moralną wiedzę, ten tę wiedzę objawia na zewnątrz jako moralne chcenie. Zasadą podziału interesu jest u Herbarta poznanie i obcowanie. Z poznania wywiódł trzy interesy: empiryczny, spekulatywny, estetyczny, z obcowania także trzy: sympatyczny, towarzyski czyli socjalny i religijny. Te sześć interesów powinna nauka starać się wywołać jako stałą dążność, przywiązaną do wykształconego umysłu, a więc interes dla zjawisk świata zewnętrznego tj. empiryczny; interes dla dochodzeń abstrakcyjnych, odpowiadających na pytanie dlaczego tj. spekulatywny; upodobanie w pięknych kształtach rzeczy stworzonych i dzieł sztuki tj. interes estetyczny; interes dla pojedynczych osobistości czyli miłość ku osobom tj. interes sympatyczny; interes dla zbiorowych organizmów składających ludzkość, a więc zmysł polityczny i miłość ojczyzny tj. interes socjalny; interes dla najwyższej Istoty tj. religijny.