Cel nauki cz. 12

Autor: | Opublikowane w Edukacja Brak komentarzy | Tagi: nauka gry w szachy, nauka hebrajskiego, nauka hipnozy, nauka hiszpańskiego dla dzieci, nauka i kultura arabów, nauka żonglowania

Wykazaliśmy, że możliwe jest dwojakie pojmowanie wiedzy i nauki. Kierunek pedagogiczny, reprezentowany przez Herbarta, uznaje w nauce przeważnie cel wychowawczy, a więc przez naukę chce wychowywać. Drugi stawia się na stanowisko społeczne i uważa wiedzę za społeczną spuściznę, którą wychowanie ma obowiązek utrzymać i krzewić. Wyłączne trzymanie się pierwszego celu prowadzi do formalizmu, drugiego do materializmu dydaktycznego. Widzieliśmy dalej, że oba sposoby pojmowania mają rację bytu i dają się bardzo dobrze ze sobą połączyć. Nauka bowiem kształci umysł i wychowuje, a wiedza, choćby podawana w celu wychowania, staje się dobrem społecznym. Jeżeli tak jest, to nauka musi te dwa cele łączyć i równo uwzględniać. Ucząc więc starajmy się dać uczniowi materialnie wiedzę, ale, jak mówi Goethe, byłaby to licha nauka, która by się zadowoliła materialnym wynikiem, a nie starała się dać jak najwięcej korzyści niejako po drodze. Dla tego wypadnie nam tak urządzić naukę, żebyśmy przez nią jak najwięcej zyskali dla formalnego kształcenia. Chodzi więc w nauce nie tylko o to, czego i ile uczymy, ale także, jak uczymy. Uczmy materialnie, ale wyzyskujmy siłę każdego materiału dla formalnego kształcenia umysłu.