Artykulacja nauki cz. 9

Autor: | Opublikowane w Nauka Brak komentarzy | Tagi:

W nauce przyrody wypada przerobić jednolitą grupę zjawisk. Jeżeli materiał za wielki, można przejść główne rzeczy, a szczegóły uzupełnić przy reprodukowaniu w następnej lekcji.

Utwór literacki z wypisów wypada, ile możności, w lekcji przerobić w całości, choćby nieraz przechodził zwykłą miarę. Przy utworze większych rozmiarów można na razie ograniczyć się do powierzchownego poznania, a dokładniejsze objaśnienie objąć jednostką metodyczną następnej lekcji.

Utwory obszerniejsze o treści opowiadającej muszą być z natury rzeczy czytane przyspieszonym tempem, ponieważ interes młodzieży postępuje szybko naprzód. Jednostki są przy takiej lekturze bardzo nierówne, jeżeli mają zawierać skończony obraz albo skończoną scenę.

Jeżeli się z młodzieżą czyta siódmą księgę Iliady, piękną scenę o romantycznym zakroju pożegnania Hektora z Andromachą, trzeba przeczytać w jednej jednostce, chociaż zawiera przeszło 200 wierszy. Przy lekturze poematów epickich rozmowy stanowią całość, nie można więc w jednej lekcji przeczytać przemowę, a w drugiej odpowiedz.