Artykulacja nauki cz. 8

Autor: | Opublikowane w Nauka Brak komentarzy | Tagi:

Dalsza praca polega na utrzymaniu związku między jednostkami, na tworzeniu kompleksu grup czyli systematyzowaniu. Każda nowa jednostka powinna się ściśle łączyć z poprzedzającą. Nauczyciel, który by tylko operował jednostkami, a nie utrzymywał między niemi przez powtarzanie i ciągłe odnoszenie się do poprzednio przerobionego materiału łączności, agregowałby, nie dając zrozumienia całości, co przecież musi być celem nauki.

Przyznać niestety trzeba, że takie izolowanie jednostek jest w szkołach naszych bardzo pospolitym objawem. Nauka powinna utrzymać ewidencję części, aby uczeń, doszedłszy do końca szeregu, mógł się z łatwością cofać w tył i od każdego ogniwa mógł postępować naprzód. Przypatrzmy się teraz jednostkom metodycznym w poszczególnych przedmiotach. Zagadnienia matematycznego nie można dzielić przestrzenią czasu od lekcji do lekcji, lecz trzeba je kończyć w jednej jednostce, zwłaszcza że stanowi ono szereg wniosków, który nie znosi przerwania.