Artykulacja nauki cz. 5

Autor: | Opublikowane w Nauka Brak komentarzy | Tagi:

Naturalną jednostką w kształceniu jest lekcja, którą nauczyciel z uczniami odbywa. Lekcja jest właściwym, choć nie jednym, polem działania nauczyciela, ale lekcja jest zarazem dla uczniów właściwym, choć nie jedynym, miejscem kształcenia się. Przypomina ona ucztę, w której nauczyciel jest gospodarzem, a uczniowie zaproszonymi gośćmi. Jako czynnik działający nauczyciel nadaje ton lekcji. Jego rzeczą przygotować wszystko, co potrzeba, aby obcowanie jego z uczniami podczas tej jednostki kształcenia jak najwydatniejszą przyniosło korzyść. Przez lekcję pewna część wiedzy ma się stać umysłową własnością uczniów. Nauczyciel wiedzy zawodowej n. p. uniwersyteckiej rozpoczyna naukę, w tym razie wykład, 0 przeznaczonym czasie i kończy z uderzeniem godziny. I on odczuwa nieraz psychologiczną potrzebę zaokrąglenia obrazu, który słowami swymi w umysłach słuchaczów wywołuje i z tego powodu przeciąga, a nawet czasem skraca wykład. Ale nauczyciel wychowawczy musi postępować psychologiczniej, bo nie ma pewności, że niewprawne umysły młodzieży zdołają powiązać ze sobą wiedzę rozerwaną przestrzenią czasu od jednej lekcji do drugiej.