Artykulacja nauki cz. 4

Autor: | Opublikowane w Nauka Brak komentarzy | Tagi:

Nieraz spotkać się można z taką praktyką, że nauczyciel uczy w nieprzerywanym i nie cząstkowanym przebiegu, materie naukowe łączą się ze sobą w czasie, ale nie co do treści. Jeżeli nauczyciel robi przestanki, to zależą one nie od świadomego cząstkowania materiału naukowego, ale od czasu przeznaczonego na lekcję. Materiał nauki przerywa w miejscu, w którym go zastaje koniec czasu przeznaczonego na uczenie. Jest jeszcze inny sposób postępowania. Nauczyciel zapowiada z góry uczniom, że materiał przechodzić będzie w pewnych oznaczonych porcjach, a więc stronami książki albo podług ilości wierszy. Przestrzegając pedantycznie tego porządku, uczy w swoim mniemaniu bardzo porządnie. Tymczasem postępowanie takie jest z gruntu fałszywe, a mniemany porządek pokrywa bezmyślność i lenistwo umysłowe. Jest to praca rzemieślnicza, praca na dzień. Robotnik, który kopie rów, albo stolarz robiący drzwi, może pracę każdej chwili przerwać, a po przerwie pracować każdej chwili dalej bez wielkiej szkody i żmudy. Inaczej trzeba postępować przy pracy, w której wchodzi w grę myślenie, przy nauczaniu.