Artykulacja nauki cz. 3

Autor: | Opublikowane w Nauka Brak komentarzy | Tagi:

Wybór jednego i drugiego należy wyłącznie do nauczyciela. Instrukcje, zarysy i plany nie wiele mu pod tym względem mogą dostarczyć wskazówek. Jego wiedza dydaktyczna, jego zręczność i doświadczenie dydaktyczne stanowią niezbędny do wykonywania pracy dydaktycznej warunek. Jego rzeczą wiedzę, której ma uczyć, podzielić na takie części, aby cząstkowanie tego, co stanowi całość, nie wpłynęło ujemnie na przyswojenie sobie ze strony uczniów. Jego rzeczą dalej użyć takiej formy nauki, która by zapewniała najkorzystniejszy wynik. W pierwszym przypadku nauczyciel dba o artykulację nauki, w drugim o metodę w ściślejszym znaczeniu. Pomówimy wpierw o artykulacji nauki, a następnie zajmiemy się w szczególności metodą nauczania.

Nauka wychowawcza wyklucza przypadek. Działanie nauczyciela musi być oparte na rozwadze, na planie z góry ułożonym. Stąd to, czego się uczy, wymaga ścisłego cząstkowania, aby składowe części wiedzy stały do siebie w prawowitym stosunku i dały ostatecznie harmonijną całość. Wiedza każda cierpi na tym, że jej nie można dać od razu, lecz że udzielanie jej trzeba rozłożyć na dnie, tygodnie i miesiące. Jeżeli się materiałem naukowym źle gospodarzy, cała wiedza może się łatwo rozlecieć.