Artykulacja nauki cz. 13

Autor: | Opublikowane w Nauka Brak komentarzy | Tagi:

Niechaj to jednak będą wyłącznie wypadki, w których t. zw. vis maior odgrywa rolę czynnika niweczącego zamiary nauczyciela. Zresztą lekcja powinna być doprowadzoną w odpowiednim nastroju do zamierzonego celu. Wszelkie administracyjne sprawy, nieraz nieodzowne, wypada przełożyć na początek lekcji, aby nie przerywały jej toku. Zarząd szkolny dobrze postąpi, jeżeli usunie wszelką możność przerwania lekcji. Przy dobrej woli można przeprowadzić, aby listonosze, woźni i inni interesanci nie wywoływali uczącego i uczniów z lekcji, jak się to zwłaszcza w naszych szkołach dzieje, a okólniki zarządu szkolnego nie powinny kursować po szkole podczas lekcji. Gorzej, jeżeli nieosiągnięcie celu jest spowodowane winą samego nauczyciela, jego nieliczeniem się z czasem lub jego lubowaniem się we własnej wymowie.

Nauczyciel winien mieć dobrze chodzący zegarek i stosować się do czasu, którym rozporządza. Dawanie dobrze obmyślanych, zaokrąglonych i dobrze przeprowadzonych lekcji jest najważniejszą zaletą nauczycielską.