Artykulacja nauki cz. 12

Autor: | Opublikowane w Nauka Brak komentarzy | Tagi:

Jeżeli nauczyciel bez należytego ugrupowania uczy przebiegu tej wojny, to po umysłach młodzieży przesuwa się cały szereg wypadków, z których jeden może silniej, drugi słabiej zarysowuje się w pamięci i wyobraźni, dopiero ścisłe ugrupowanie ułatwia objęcie całości. Na tle więc większej jednostki powinny powstać mniejsze i coraz mniejsze. Jednostki te wypadnie stosownie do czasu, którym nauczyciel rozporządza, przydzielić poszczególnym lekcjom.

Jeżeli podręczniki, pisane po części nie przez pedagogów, ale przez uczonych zawodowych, ugrupowania nie dają, rzeczą nauczyciela ugrupowanie jednostek metodycznych przeprowadzić. Nauczyciel bowiem nie uczy książki, ale wiedzy. Jego więc rzeczą nad książką panować.

Jednostkę metodyczną nie trudno dobrać. Nauczyciel, znający cały materiał naukowy, łatwo znajdzie granice dla wiedzy, która ma być przedmiotem nauki w poszczególnej lekcji. Z tym przygotowaniem łączy się obmyślenie porządku, w jakim materiał naukowy wypada przedłożyć, a więc mówiąc słowami Homera, „co naprzód, co potem, a co na końcu wypowiedzieć”. Ale jednostka metodyczna musi być ściśle według obmyślanego planu przeprowadzona. Zdarzają się wypadki, że cel lekcji z powodów nieprzewidzianych przeszkód nie daje się osiągnąć.