Artykulacja nauki cz. 11

Autor: | Opublikowane w Nauka Brak komentarzy | Tagi:

Przy lekturze utworu dramatycznego tempo może być powolniejsze, ponieważ uczniowie treść po większej części znają albo się jej domyślają. Interes w dramacie przywiązany jest raczej do charakterów i sytuacji niż do rozwoju akcji. Stąd dobieranie jednostek jest przy czytaniu dramatu łatwiejsze. Przez dalsze dzielenie materiału przy lekturze w obrębie jednostki metodycznej otrzymuje się tzw. dyspozycję treści, która jest głównym warunkiem poznania i zrozumienia całości.

W nauce gramatyki jednostkę tworzą identyczne zjawiska gramatyczne. Ażeby uniknąć zamieszania, przy pierwszym przerabianiu przechodzi się i wprawia prawidło w najogólniejszych zarysach, w następujących jednostkach znajdują pomieszczenie szczegóły, wypełniające ramy założone przez pierwszą jednostkę.

Bardzo ważne jest oględne operowanie jednostkami metodycznymi w nauce historii. Bez cząstkowania wypadków historycznych nauka staje się zestawieniem luźno ze sobą połączonych zdarzeń i nie daje zrozumienia całości. W historii rzymskiej np. większą jednostkę stanowi druga wojna punicka.