Artykulacja nauki cz. 10

Autor: | Opublikowane w Nauka Brak komentarzy | Tagi:

Jednostka utworu o treści opowiadającej będzie dobrze dobrana, jeżeli uczniowie po przeczytaniu treść jej będą mogli z łatwością ściągnąć pod stosowny tytuł. Podzielmy na jednostki początek szóstej księgi Iliady, przy czym opuszczamy drobne partie, stojące z właściwą akcją w luźniejszym związku, jak to nieraz czynią wydania szkolne. Pierwsza lekcja: trzy pojedynki tj. Aiaxa z Akamantem, Diomedesa z Axylosem, Menelaosa z Adrastein, razem 44 wierszy; druga lekcya: wystąpienie Nestora, wskutek czego Helenos posyła Hektora do miasta = 36 wierszy; trzecia lekcya: Hektor przed odejściem wszczyna walkę i spieszy do Troi – 17 wierszy; czwarta lekcja? Epizod Glaukosa i Diomedesa, jednostka bardzo obszerna, bo licząca 117 wierszy, trzeba sobie pomóc przez czytanie kursoryczne; piąta lekcja służyć może do zgłębienia materiału poprzedniej lekcji; szósta lekcja: Hektor spieszy do Troi i jego rozmowa z matką = 41 wierszy; siódma lekcja: Hekuba zgromadza matrony, ich modły do Ateny = 25 wierszy; ósma lekcja: Hektor i Parys = 29 wierszy i t. d.

Nad historią Herodota nie można dowieć, lecz trzeba albo ją czytać ożywionym tempem, albo jej wcale nie czytać.