Stopnie formalne cz. 23

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Nie wszystka wiedza w równej mierze wymaga zastosowania, czyli niejedna wiedza zostaje przeważnie teoretyczną wiedzą, jak wiedza geograficzna, historyczna, przyrodnicza. Uczymy się wielu rzeczy, aby je tylko wiedzieć, aby je rozumieć. Inne rodzaje wiedzy domagają się zastosowania, czyli wiedza przechodzi w umiejętność, jak się to często dzieje z wiedzą matematyczną, a zwłaszcza językową. Zastosowanie wiedzy […]

Stopnie formalne cz. 22

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Systematyzować można z natury rzeczy dopiero na końcu nauki, lecz już po skończeniu większej ilości jednostek systematyzowanie w mniejszych rozmiarach jest możliwe. W systemie poszczególne zjawiska tracą swą przypadkową cechę i podporządkują się pod wspólne cechy. Systemem będzie w nauce planimetrii zestawienie twierdzeń tyczących się przystawania albo podobieństwa trójkątów, albo tyczące się równoległoboków. Bardzo instruktywne […]

Stopnie formalne cz. 21

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Przechodzimy do czwartego stopnia. Młodzież uczy się wiedzy nie od razu, lecz częściowo. Porcje czyli części, w których się wiedzę udziela, nazwaliśmy jednostkami dydaktycznymi. Przez rozdrabnianie wiedzy na jednostki zatraca się u ucznia pogląd na całość. Ażeby przeszkodzić rozćwiartowaniu wiedzy, nauczyciel nie tylko powinien rozumnie dobierać jednostki, ale musi się starać o utrzymanie związku między […]

Stopnie formalne cz. 20

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Przystanek, który nauka na tym stopniu tworzy, może być użyty do krótkiego powtórzenia materiału. Nauczyciel, podawszy uczniom nową wiedzę, zatrzymuje się, pyta się, czy wszyscy zrozumieli to, o czym była mowa i dla przekonania się, że tak jest, każe powtórzyć przerobiony materiał. Samo powtórzenie, wypowiedziane przez ucznia innymi słowami, już jest zgłębieniem, jednakże nie wzbudza […]

Stopnie formalne cz. 19

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Nauka nie postępuje na tym trzecim stopniu dalej co do rozciągłości, lecz robi przystanek, aby się obejrzeć w nowym nabytku. Najlepszym zaś środkiem zgłębienia jest porównanie zdobytej co dopiero wiedzy z tym, co uczniowie już znają z poprzedniej nauki, z osobistych studiów albo z doświadczenia pozaszkolnego. Porównanie jest dwojakie albo przez podobieństwo albo przez przeciwieństwo. […]

Stopnie formalne cz. 18

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Wiedza podana luźno łatwo ginie, wiedza zaszeregowana jest trwalsza, ponieważ jedno wyobrażenie łatwo odnawia drugie obok stojące n. p. łatwo pamiętamy szereg wierszy poetyckiego utworu, zwłaszcza że rytm i rym go ścieśniają, szeregi deklinacyjne i koniugacyjne ułatwiają reprodukcję pojedynczych form, znaczenie wyrazów łatwiej pamiętamy w całych zdaniach, niż, jeżeli się wymaga od nas ich znajomości […]

Stopnie formalne cz. 17

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Uprzytomnijmy to sobie na przykładzie. Dajmy na to, że ktoś zabiera się do spisania historii miasta, której zupełnie nie zna. Materiału ma do tego dostarczyć stos aktów miejskich nieuporządkowanych, pochodzących z różnych czasów. Zaczyna pracę od tego, że pierwszy lepszy akt bierze do rąk i czyta. Zyskuje przez to jakąś wiadomość, a więc wyobrażenie w […]

Stopnie formalne cz. 16

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Po tym przygotowaniu nauczyciel może się posunąć dalej w nauczaniu. Przez nową wiedzę, podawaną przez nauczyciela, szeregi już w umyśle tkwiące albo doznają powiększenia – w takim razie uczeń się doucza, albo się wzmacniają lub poprawiają – w takim razie uczeń się przeucza. Jedną i drugą czynność nazywamy uczeniem się, chociaż właściwie można by rozróżniać […]

Stopnie formalne cz. 15

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Ale nauka opiera się często na faktach znanych uczniom bezpośrednio z poprzedzającej nauki. W takim razie połączenie tego, co uczniowie już wiedzą, z tym, czego się mają dopiero dowiedzieć, będzie bardzo łatwe, proste i krótkie. Będzie ono polegało tylko na przypomnieniu albo powtórzeniu. Z tego wynika, że w praktyce szkolnej naturalny porządek nauki jest: przez […]

Stopnie formalne cz. 14

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Jednakże, jak niejeden grunt, na którym ma stanąć budynek, musi być dopiero zbadany i zaplanowany, tak też zbadania i poprawienia potrzebuje doświadczenie, mające służyć za podkładkę dla nowej wiedzy. Doświadczenie, którym uczeń rozporządza, może być fałszywe albo niewystarczające. Rzeczą więc nauczyciela zbadać je przez pytania i odpowiedzi, poprawić i uzupełnić, jeżeli się tego okaże potrzeba. […]