Nauka języków obcych

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Należy wymagać powtórzenia pytania w nauce obcych języków, zwłaszcza jeżeli naukę się prowadzi sposobem naturalnym. Nauka obcego języka zawiera bardzo wiele szczegółów, których się uczeń uczy tylko przez wprawę, przez używanie języka np. do prawowitego szyku wyrazów w językach francuskim i niemieckim dochodzi się wyłącznie przez mówienie. Dobrze więc dać uczniowi sposobność do jak największej […]

Jak odpowiadać?

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Stara zasada dydaktyczna mówi, że odpowiedź ucznia powinna zawierać pytanie nauczyciela, po części w dosłownym powtórzeniu. Celem tego przepisu jest, aby przez powtórzenie pytania nauczycielskiego przyzwyczaić uczniów do poprawnego wyrażania się. Tego rodzaju ćwiczenie jest potrzebne na najniższym stopniu nauki, gdyż małe dzieci trzeba z wolna wprowadzić w naukowy sposób wyrażania się. Na wyższym stopniu […]

Odpowiedź dydaktyczna

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
A teraz jeszcze kilka uwag o odpowiedzi dydaktycznej. O treści odpowiedzi właściwie już była mowa przy pytaniu, o ile pytanie dydaktyczne zamierza zawsze wywołać pewną i nauczycielowi znaną odpowiedź. Nauczyciel tak długo pyta, póki nie otrzyma odpowiedzi, jakiej pragnie i potrzebuje. Odpowiedź wymagana raz łatwiej, raz trudniej przychodzi do skutku. Uczeń bystry i wyposażony w […]

Pytania egzaminacyjne

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Pytania egzaminacyjne, ponieważ nie przyczyniają się niczym do wychowania i wykształcenia, nie należą właściwie do dydaktyki. Mają one z nią o tyle tylko związek, że władza państwowa, ująwszy w swe ręce wychowanie publiczne, nałożyła na nauczycieli, jako na urzędników, obowiązek egzaminowania. Pytania egzaminacyjne przestają być pytaniami dydaktycznymi, bo w egzaminie nie daje się wiedzy, ale […]

Pytania informacyjne

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Pytania informacyjne mają swój odrębny cel i nie stoją w żadnym związku z poprzednimi pytaniami. Zanim nauczyciel naukę rozpocznie, albo kontynuuje, powinien właściwie przekonać się o chwilowym stanie wiedzy swych uczniów. Nie może się bowiem w nauce posunąć dalej, jeżeli wiedza poprzednio zyskana nie stała się pewną własnością ich umysłów. Przekonuje się o tym za […]

Pytania rozwijające

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Pytania rozwijające są niejako odwróceniem pytań rozkładających i dlatego do nich bardzo zbliżone. Przebiegają one drogę pytań rozkładających we wstecznym kierunku. Pytania rozkładające zwykle mają się do rozwijających jak synteza do analizy. Przez pytania rozwijające zyskuje się nowe pojęcia i sądy, szczegółowe zjawiska ściąga się w ogólne prawa, z danych przesłanek tworzy się nowe wnioski. […]

Pytania powtarzające

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Pytania powtarzające mają wiadomości zyskane przez naukę zrobić stałym nabytkiem ucznia. To, czego się uczeń w nauce dowiedział, jest często wiedzą dorywczą, która w danym razie może zupełnie zniknąć z jego umysłu, albo pozostawić w nim po sobie tylko bardzo nieznaczny ślad. Ażeby wiedza stałe miejsce zajęła w umyśle, aby przeszła w przekonanie i zamieniła […]

Pytania rozkładające

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Pytania rozkładające wprowadzają porządek w duchowy nabytek ucznia. Z ich pomocą rozkładają się pojęcia, sądy, wyniki, prawa, prawidła na ich części składowe. Wiedza tak długo dla ucznia jest niezrozumiałą, póki w jego umyśle zalega jako nieuchwytna masa. Rozłóżmy ją na części, dajmy zrozumienie tych części, a ta sama wiedza zyska na jasności. Słowem dzieje się […]

Rodzaje pytań

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
Praktyczna logika rozróżnia zwykle dwa rodzaje pytań. Podług definicji, którą podaliśmy poprzednio, że pytanie jest zawezwaniem do wypowiedzenia sądu, może być pytanie zawezwaniem do wydania sądu decydującego, czyli pytaniem decydującym, albo zawezwaniem do uzupełnienia sądu, czyli pytaniem uzupełniającym. Pytanie uzupełniające powstaje przez to, że jedną z części sądu czyli zdania robimy przedmiotem pytania np. ze […]

Pytania w szkole

Autor: | Kategoria: Nauka Brak komentarzy
W nauce zbiorowej pytanie zwraca się nie do jednego ucznia, lecz do całej generacji. Jeżeli jeden uczeń na nie odpowiada, czyni to nie jako jednostka, ale jako przedstawiciel generacji. To uwydatnia się na zewnątrz przez to, że najpierw stawia się pytanie, a po krótkiej przerwie, służącej do namysłu dla wszystkich, wywołuje się po nazwisku ucznia, […]